Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies serwisu internetowego

Ochrona prywatności

Ja Piotr Kowalczyk (dalej: „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających mój serwis internetowy. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Pana/Panią, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie są powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem.

Gromadzenie danych

 1. Wszelkie dane pochodzące od Pana/Pani gromadzone są na dwa sposoby:

  1. informacje podawane dobrowolnie przez Pana/Panią:

  Proszę o podanie danych osobowych w celu wykorzystania formularza i kontaktowego w celu złożenia zapytania o moje usługi. W trakcie rejestracji poinformuje Pana/Panią, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usługi oraz wskażę, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie możliwości kontaktu.

  2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:

  a) adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego łączysz się z siecią.

  b) pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do Pana/Pani komputera podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania strony Administratora.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl.

 1. Administratorem danych zawartych w Serwisie jest: Piotr Kowalczyk¸ prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Kowalczyk Usługi Projektowe i Inwestycyjne, ul. Dębowa 5/5, 57-220 Ziębice, NIP: 8871766554; REGON: 021998657.
 2. Przetwarzam dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Pana/Panią zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  r. poz. 922)   oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. I. Dane zbierane w ramach Serwisu służą mi do realizowania usług dotyczących realizacji projektów budowalnych związanych wznoszeniem budynków z oraz do celów administracyjnych, a także do ochrony Serwisu.

Gromadzę i przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

 1. II. Pozyskane dane osobowe przetwarzam w celach związanych z prowadzeniem działalności związanej z realizacją projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków jak kontaktem w związku z realizacją moich usług.
 2. III. Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przeze mnie,  m.in.:

  a) prowadzenia usług budowlano-inwestycyjnych,

  b) dochodzenia moich roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

  c) prowadzenia księgowości,

  d) archiwizacji,

 3. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są moje działania z zakresu marketingu
  i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Pana/Panią. Prosząc 
  o wyrażenie zgody informuje Pana/Panią o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. Zastrzegam, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu Pana/Pani danych może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu lub prośby usunięcia danych.
 4. V. Mogę również gromadzić i przetwarzać dane w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez Pana/Panią (np. imię, nazwisko) w celach kontaktowych lub przedstawienia uwag do realizacji moich usług. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla prawidłowego kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe Godzicie się Państwo na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych powyżej.
 5. Moimi odbiorcami danych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę moich usług oraz systemów teleinformatycznych. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane zbierane w ramach serwisu  nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są moimi pracownikami lub stałymi współpracownikami. Dostęp do danych posiadam ja oraz osoby ze mną współpracujące i wspierające obsługę systemu.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.
 8. Zapewniam również realizację uprawnień wynikających z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),  a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do Pana/Pani danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: kowalczyk.piotr22@gmail.com

Bezpieczeństwo

 1. Dokładam wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracam uwagę na nieudostępnianie przez Pana/Panią swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim.

Zmiany

 1. W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisie, zamieszczę odpowiednią modyfikację na tej podstronie.